เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

ชื่อ : นายสมจิตต์  ปัญญามัง
ตำแหน่ง : รักษาการ ผอ.สพท.นม.เขต 3
ระยะเวลา : 7 มิ.ย.2546 ถึง 17 มิ.ย.2547
 
 
 
 
 
ชื่อ : นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผอ.สพท.นม.เขต 3
ระยะเวลา : 18 มิ.ย.2547 ถึง 30 ก.ย.2551
 
 
 
 
 
ชื่อ : นายวิมาน วรรณคำ
ตำแหน่ง : ผอ.สพท.นม.เขต 3
ระยะเวลา : 30 ก.ย.2551 ถึง 30 ก.ย.2554
 
 
 
 
 
ชื่อ : นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ตำแหน่ง : ผอ.สพท.นม.เขต 3
ระยะเวลา : ต.ค.2554 ถึง พ.ย.2556
 
 
 
 
 
ชื่อ : นายนิเวศน์ อุดมรัตน์
ตำแหน่ง : ผอ.สพท.นม.เขต 3
ระยะเวลา : พ.ย.2556 ถึง ปัจจุบัน
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3