เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

thumbnail

นายสุเทพ พวงเกาะ

รองฯผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3

รองผู้อำนวยการ

thumbnail

นายสุเทพ พวงเกาะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

thumbnail

ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

thumbnail

นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

thumbnail

นายปรีชา กำพุฒกลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3