สพป.นครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสายันต์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครูนักเรียน อ.ครบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรฯในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุตาโฮโนนกลาง โรงเรียนบ้านไผ่ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินโรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง โรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ์ โรงเรียนบ้านดอนกรูด โรงเรียนบ้านโคกใบบัว โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม โรงเรียนบ้านเฉลียงโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.เสิงสาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Performance Agreement : PA สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท้าวสุรนารี 2521 อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ครบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Performance Agreement : PA สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Performance Agreement : PA สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ อาคารไตรพัฒน์ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.วังน้ำเขียว ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรอำเภอวังน้ำเขียว ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Performance Agreement : PA สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 17 พ.ย. 2564 นายวิวัฒน์ สิรพัชน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกิจกรรมการสอนออนไลน์ การสร้างข้อสอบออนไลน์ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ และกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบ็ญจมิตรธงชัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านคลองเตย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พัฒนาครูและบุคลากรตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ตาม ว9 ว10/64

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตาม ว9/2564 และ ว10/2564 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564ณ โรงแรมโกลเด้นแลนท์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ให้การต้อนรับ เลขานุการ รมต.ศธ รองโฆษก สตช. รองประธานหอการค้า และที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บ.วิริยะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสายันห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ให้การต้อนรับ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก สํานักงานตำรวจแห่งชาติ คุณกานดา วัฒนายิงสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นาย พงษ์เทพ มาลาขาสิงห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ "นักเรียนจิตอาสา สถานศึกษาปลอดภัย" ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการนี้เป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษา ปลูกฝังพี่ดูแลน้อง ปลูกสำนึกให้นักเรียนมีจิตอาสา พร้อมกับการเปิดตัวเครื่องคัดกรองโควิด 19 อัจฉริยะ ช่วยคัดกรองวัดอุณหภูมินักเรียนระหว่างมาและกลับโรงเรียน ลดภาระครู สร้างวินัยและเก็บสถิติของนักเรียน ประดิษฐ์โดยนายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบให้โรงเรียนบ้านคลอ...

Read More