ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกาศรับย้าย-โอนดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรมโครงการเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14

ด้วยสำนักงาน ก.พ.กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ.จึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. กลุ่มพัฒนาครูขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าว หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โทร.022885635 ตามเอกสารดังที่แนบมาพร้อมนี้ การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สมัครได้ที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครแก้ไขประกาศรับสมัครใบสมัคร (Word) (PDF)แบบรายงานประวัติและผลงาน คลิกเพื่อสมัครพนังานราชการ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางทางสมาคมฯได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ประธานเปิดงานและยังมีวิทยากรให้ความรู้และบรรยายพิเศษ อาทิเช่น บรรยายเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ........" หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.09-3625-8853 , 08-0722-1658 หรือจากเว็บไซด์ www.addbeit.in.th วันที่27สิงหาคม2564ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online ได้เปิดระบบให้ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง จำนวน 13 หลักสูตร กลุ่มพํฒนาครูฯ ขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจติดต่อหรือสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ การอบรมด้วยระบบe-Learningดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน”

ด้วยสถาบันไอเวิลด์ ผู้นำการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบกลับด้านและกิจกรรมผสมผสาน (Flipped and Blended Learning Approach) โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรพัฒนาหลักสูตร "ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน" เพื่อการพัฒนาผู้บริหารการศึกษายุคใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคณูและผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ ว 9 ว 10 กลุ่มพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ดร.สีวิกา อนันธวัช โทร.099-0974488 หรือคุณสมนึก หมวกสังข์ โทร.099-0513344 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ วPA

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์และหน้วยพัฒนาครูฝึกอบรมและสัมมนาคิดดี จัดโครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์กับการประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ PA ช่วงเปลี่ยนผ่านการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลในรูปแบบเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีระบบ LMS&MIS ฟรี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564 ทำ-วPA-ด้วยแฟลตฟอร์มดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสำนักสวัสดิการได้กำหนดการสรรหายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาหน่วยงานการศึกษาหรือมูลนิธิ สมาคม ชมรม ให้ได้รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและสถานศึกษาในสังกัดทรายกำหนดส่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซค์ www.otep.go.th หรือโทร 044-244-589   ...

Read More