วันพฤหัสบดี, เมษายน 25

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางเกดสุชา ทองน้อย

นางเกดสุชา ทองน้อย

ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทร 08 1878 5033
e-mail: [email protected]

นางสาวอัญชลิกา  เอิบสำโรง

นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรง

ลูกจ้างชั่วคราว