วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

นางสาวพรพิมล  เปล่งคงคม

นางสาวพรพิมล เปล่งคงคม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

เบอร์โทร 08 9949 3136
e-mail: [email protected]

นางฐิตินันท์  นวลละออง

นางฐิตินันท์ นวลละออง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางณัฏฐกานต์  พงษ์จิรศักดิ์

นางณัฏฐกานต์ พงษ์จิรศักดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกาญจนา  มีสุข

นางสาวกาญจนา มีสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสรายุทธ  เกษมอมร

นายสรายุทธ เกษมอมร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอานนท์  เกสันเทียะ

นายอานนท์ เกสันเทียะ

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.