วันเสาร์, กันยายน 23
นายเผด็จศึก โชติกลาง

นายเผด็จศึก โชติกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

เบอร์โทร : 08 4606 9092
e-mail : [email protected]

นายสายัณห์ คอกขุนทด

นายสายัณห์ คอกขุนทด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

เบอร์โทร 09 1832 9452
e-mail : [email protected]

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง

นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3