วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
กิจกรรม“มอบรักจากใจ…ส่งความปลอดภัยจากพสน.” เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย
03:23
กิจกรรม“มอบรักจากใจ…ส่งความปลอดภัยจากพสน.” เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย
กิจกรรม“มอบรักจากใจ…ส่งความปลอดภัยจากพสน.” เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย 03:23
นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นม.3 เป็นประธานพิธีเปิด ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอครบุรี
นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นม.3 เป็นประธานพิธีเปิด ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอครบุรี 03:15
ปรางค์ครบุรี อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ปรางค์ครบุรี อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 08:24
นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นม.3  เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นม.3 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 04:49
วันที่ 31 ตุลาคม 2566  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” big cleaning day
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” big cleaning day 03:28
นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นม.เขต3 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นม.เขต3 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 02:17


นางนภาพรรณ นาดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา