วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 8

แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2566 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

ที่กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก31 พฤษภาคม1 มิถุนายน2 มิถุนายน3 มิถุนายน4 มิถุนายน5 มิถุนายน6 มิถุนายนรวม
1คณิตศาสตร์2021205725145 162
2ภาษาไทย292022632093 166
3ภาษาอังกฤษ35233143311513 191
4ประถมศึกษา/การประถมศึกษา2105340 15
5ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา40244210551249 295
รวม126891152731306630 829
นายเผด็จศึก โชติกลาง

นายเผด็จศึก โชติกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

เบอร์โทร : 08 4606 9092
e-mail : [email protected]

นายสายัณห์ คอกขุนทด

นายสายัณห์ คอกขุนทด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

เบอร์โทร 09 1832 9452
e-mail : [email protected]

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง

นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3