วันพฤหัสบดี, เมษายน 25

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรัตดา   คูณมา

นางรัตดา คูณมา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทร 08 2945 7689
e-mail: [email protected]

นางสาวศิวาพร  สาคร

นางสาวศิวาพร สาคร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางดารุณี  สาธร

นางดารุณี สาธร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวภัทริญา  สุขพร้อม

นางสาวภัทริญา สุขพร้อม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ  สีถาน

นางสาวพรพรรณ สีถาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบังอร  โหงกระโทก

นางสาวบังอร โหงกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสมศรี  เสร็จกิจ

นางสมศรี เสร็จกิจ

พนักงานราชการช่วยราชการ