วันพุธ, พฤษภาคม 22

แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

ที่กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก31 พฤษภาคม1 มิถุนายน2 มิถุนายน3 มิถุนายน4 มิถุนายน5 มิถุนายน6 มิถุนายนรวม
1คณิตศาสตร์ 0
2ภาษาอังกฤษ 0
3วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
7ศิลปะศึกษา 0
4สังคมศึกษา 0
5พลศึกษา 0
6ดนตรีไทย 0
8เกษตรกรรม 0
9ประถมศึกษา 0
10ปฐมวัย 0
11รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 0
12ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0
รวม0000000 0

 -ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566

 มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน-ปี-66-สพป.นม.3

ตัวอย่างการสืบค้นคุณวุฒิ ที่ กคศ. รับรอง

  สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา