สพป.นครราชสีมา

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การดำเนินงานตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 7/2567

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การติดตามการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประเมินความสามารถด้านการอ่า(RT)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุม อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน(RT)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายนายเพิ่มวุธ์ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครรา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การจัดกิจกรรม“มอบรักจากใจ…ส่งความปลอดภัยจากพสน.”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยอังคารพิสุทธฺ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุบบผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การติดตามการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นางขวัญเรือน รุ้งตาล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในพร้อมด้วย นางเกดสุชา ทองน้อย...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เข้าร่วมประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิจิตร กิจวิรั...

Read More