วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมเตรียมความพร้อม ITA Online
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเตรียมความพร้อม ITA Online

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อศึกษา กำหนดเวลา และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงเวลาการประเมินต่างๆ ตามปฏิทิน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3