วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์