สพป.นครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรม...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบดำเนินงานรายก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาส...

Read More
สพป.นครราชสีมาไม่มีหมวดหมู่

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายนายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราช...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานค...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ขอจัดสรรงบประมาณการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วย นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจอาคารสถานที่ โรงเรียน...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบหมายนายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3 พร้อมด้วย นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายอุทัย เที่ยงดี ผู้อำนวยการ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การทดสอบทา...

Read More