วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เปิดค่ายวิชาการ Academic Camp
สพป.นครราชสีมา

เปิดค่ายวิชาการ Academic Camp

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเผด็จศึก โซติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิด “ค่ายวิชาการ Academic Camp ประจำปี 2565” เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนคุณภาพและเครือข่าย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน
1.หนองนกเขียนสามัคคี
2.โรงเรียนบ้านหนองกก
3.โรงเรียนบ้านหลุมเงิน
4.โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา