วันอาทิตย์, กันยายน 24
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อจ่ายเงินค่าอาหารกลาง
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อจ่ายเงินค่าอาหารกลาง

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมด้วยอาหารเสริม (นม) และแจกหนังสือ แบบฝึกหัด เอกสาร ใบงานให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ที่บ้าน ​(On Hand) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ระยะที่ ๓ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ครูประจำชั้นและครูประจำวิชา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อขอเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ

ใส่ความเห็น