วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

ใส่ความเห็น