วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-demand
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-demand

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ที่แพร่ระบาดในหลายๆ ตำบลของอำเภอเสิงสาง จึงทำให้ทุกโรงเรียนในอำเภอเสิงสางได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนตามแต่ความเหมาะสมของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-demand โดยวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ได้ออกเยี่ยม และมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่นักเรียน

ใส่ความเห็น