วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>อบรมประกันคุณภาพภายในกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมใหม่
สพป.นครราชสีมา

อบรมประกันคุณภาพภายในกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมใหม่คุณภาพสถานศึกษา “กลุ่มร่วมใจใฝ่พัฒนา” ณ โรงเรียนไผ่สีสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3