วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
สพป.นครราชสีมา

เคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต สู่เขตสุจริต”ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3