วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การทดสอบระบบการประเมิน RT E-EXAM
สพป.นครราชสีมา

การทดสอบระบบการประเมิน RT E-EXAM

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ศน.ฐิตารีย์ จุฑางกูร ศน.ปาริชาติ สมบูรณ์ ศน.สรารัตน์ ฉลองกลาง ศน.ณัฐฐินันท์ โอกระโทก ศน.เฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียง RT E-EXAM แบบออนไลน์ ของผู้เรียนชั้น ป.1 ณ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ร่วมกับ สพฐ. และ ตัวแทนจากทุกสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขตทั่วประเทศ

ภาพ / ข่าว โดย นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะและ นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์