วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 8
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญา และร่วมกันร้องเพลง ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ใส่ความเห็น