วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 น .นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น