วันจันทร์, มิถุนายน 5
Home>>สพป.นครราชสีมา>>รับมอบประตูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
สพป.นครราชสีมา

รับมอบประตูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานการรับมอบประตูโรงเรียน จากคุณครูสมัย เดชวีระธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) พร้อมครอบครัว ในวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ได้มอบเงินบริจาคสร้างประตูโรงเรียน และมอบไว้เพื่อเป็นสาธารณะสมบัติกับโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ครู และนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ระลึกถึง อีกยังใช้ประโยชน์ไปชั่วกัปป์กาล ณ โรงเรียนบ้านคู่(สหราษฎร์วิทยา) อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา

ใส่ความเห็น