วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทางวิชาการ เรื่องการจัดทําข้อตกลง PA
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทางวิชาการ เรื่องการจัดทําข้อตกลง PA

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทางวิชาการ เรื่องการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 102 คน จาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี โรงเรียน วังวารีวนราษฎร์วัฒนา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านน้อย ณ ห้องประชุมอาคารไตรพัฒน์ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น