วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมประเมินตัวชี้วัดระบบ KRS และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
สพป.นครราชสีมา

ประชุมประเมินตัวชี้วัดระบบ KRS และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประเมินตัวชี้วัดในระบบ KRS และการประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3