วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 8
Home>>สพป.นครราชสีมา>>อรบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สพป.นครราชสีมา

อรบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างสมดุล แบ่งอบรมพัฒนา จำนวน 2 รุ่น ๆละ 1 วัน วันที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้ารับการอบรมให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสาง รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา