วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2566
สพป.นครราชสีมา

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายอังคารพิสูทธ์ สยามประโคน รอง ผอ. สพป.นม.3 นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายองอาจ เลิศประไพสกุล ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ประธานกลุ่มฯเบญจมิตรธงชัย นางฐิตินันท์ นวลละออง นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เน้นย้ำเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 มีโรงเรียนในสังกัดประกอบด้วย
1.โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
2.โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
3.โรงเรียนบ้านคลองเตย
4.โรงเรียนสะแกราชวิทยา
5.โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
6.โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี
7.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา