วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรกบ้านพนาหนองหินและบ้านครบุรีฯ
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรกบ้านพนาหนองหินและบ้านครบุรีฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านพนาหนองหินและโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา