วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 ในวันซ้อมใหญ่ของหมาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ท่านสามารถกรอกข้อมูลการเสนอชื่อของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่ www.nualumni.nu.ac.th ส่งประวัติและผลงานทางออนไลน์เท่านั้น (ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ) โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596 – 1223