วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่สำนักงานเลขาธิการ ได้ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 โดยกำหนดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 20เมษายน2565 บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อยตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้