ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯโดยจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนา (Pubic Training) ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรโดยมีเป้าหมายในการจัดโครงก...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ หากท...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโบายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการ...

Read More