วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์เรื่องอบรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่องอบรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)จะเปิดอบรมรอบพิเศษเพิ่มเติมให้กับสมาชิก กบข.ให้มีความเข้าใจในการวางแผนการขอรับเงินการบริหารเงินหลังเกษียณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นว่าอบรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.และเกษียณในปี 2565 ได้รับความรู้และเป้นประโยชน์ต่อการปรับตัวสอดคล้องการสถานการณ์ในปัจุบัน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถเข้าอบรมบวทะเบียนผ่านลิงคืการอบรมและQR Cord ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.