วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
จัดซื้อจัดจ้าง

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566