วันอังคาร, มีนาคม 21
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
จัดซื้อจัดจ้าง

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565