วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>– ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2566

ราคากลาง

รายละเอียดราคากลาง