สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา"ป้องกันการทุจริตสู่เข...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยม สอบถาม ให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ สอบถาม ให้กำลังใจ คณะครูและ ผู้บริหารโรงเรียน รับฟังการรายงานผลการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA เขตสุจริต

นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสพป.นครราชสีมา เขต 3 และชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร สพป.นครราชสีมา เขต...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรม เพื่อนพ้องน้องพี่ “ขยับกาย กระชับใจ” ครั้งที่ 7

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เดินทางประธานเปิดกิจกรรม เพื่อนพ้องน้องพี่ "ขยับกาย กระชับใจ" ครั้งที่ 7 ณ โรง...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พบเพื่อนครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯลำมูลบน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โซติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เข...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประธานพิธีเปิด “การจัดงานเบญจมิตรสัมพันธ์”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นาย เผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานพิธีเปิด "การจัดงานเบญจมิตรสัมพันธ์" เพื่อ 1. เพื่อมอบเกียรติบัตรโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรดีเ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจครู ผู้บริหารและนักเรียน อ.ปักธงชัย

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา โรงเรียนบ้านหนองนมนาง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว และโรงเรียนบ้านแหลมรวก เพื่อ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน (PISA 2022)

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 20...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสอบถาม รับฟัง ให้กำลังใจครู ผู้บริหารและนักเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะแบกวิทยา โรงเรียนบ้านปางไม้ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านลำไซก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้อำนวยการเขตฯ ครั้งที่ 7 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนายการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนายการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้...

Read More