วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
สพป.นครราชสีมา

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีม เขต3 นางศลิษา ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอครบุรี เพื่อรับสภาพปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำ ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง