คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

กำหนดการได้มาซึ่ง-อ.ก.ค.ศ.-เขตพื้นที่ฯ

akks_regisดาวน์โหลด หนังสือแจ้งกำหนดการยื่นเสนอชื่อ-อ.ก.ค.ศ.-เขตพื้นที่การศึกษา หนังสือแจ้งกำหนดการยื่นเสนอชื่อ-อ.ก.ค.ศ.-เขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลด หลักเกณฑ์สรรหา-อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา...

Read More
คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง 2566

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ประจำปี 2566 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ ค่าวัสดุก่อสร้าง2566ดาวน์โหลด ...

Read More