ประกาศ-นโยบาย

นโยบายและจุดเน้น ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2568 และจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

Read More
ITA65ประกาศ-นโยบาย

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย) ประกาศ-เจตจำนงสุจริต-65-1ดาวน์โหลด ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับอังกฤษ) ประกาศ-เจตจำนงสุจริต-65-Eng-1ดาวน์โหลด ...

Read More