วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ประกาศ-นโยบาย>>นโยบายและจุดเน้น ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3
ประกาศ-นโยบาย

นโยบายและจุดเน้น ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568 และจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567