ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่21 สอดคล้องเกณฑ์วิทยฐานะปลูกฝังทักษะการคิดส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้าน

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด องค์กรเอกชนที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างความเชื่อและศรัทธาให้กับบุคลากรการศึกษาในทุกมิติ ผ่านการอบรมออ...

Read More