สพป.นครราชสีมา

อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 4

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิรพัธนโภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่...

Read More
ITA65ประกาศ-นโยบาย

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย) ประกาศ-เจตจำนงสุจริต-65-1ดาวน์โหลด ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับอังกฤษ) ประกาศ-เจตจำนงสุจริต-65-Eng-1ดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครูนักเรียน อ.วังน้ำเขียว

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรฯในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 สำน...

Read More
สพป.นครราชสีมา

นิทรรศการทางวิชาการ แสดงผลงานครูและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิวัฒน์ สิรพัทธ์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการจัดนิทรรศการทางวิชาการ แสดงผลงานครูและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนปั...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมพิจารณางบประมาณ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อำเภอครบุรี น...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเผด็จ โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเข...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครูนักเรียน อำเภอครบุรี

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรฯในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส...

Read More