วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรม “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่21 สอดคล้องเกณฑ์วิทยฐานะปลูกฝังทักษะการคิดส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม “สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่21 สอดคล้องเกณฑ์วิทยฐานะปลูกฝังทักษะการคิดส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้าน

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด องค์กรเอกชนที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างความเชื่อและศรัทธาให้กับบุคลากรการศึกษาในทุกมิติ ผ่านการอบรมออนไลน์และได้เปิดหลักสูตรการอบรมออนไลน์ ผ่าน website และระบบ e-office กลุ่มพัฒนาครูขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท อักษรเจริญทัศน์ โทร.026222999

ใส่ความเห็น