ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต้อนรับกองถ่ายสารคดีจาก Thai PBS

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต้อนรับกองถ่ายสารคดีจาก Thai PBS ที่มาถ่ายทำ ในหัวข้อ เด็กสองภาษา โดยการสัมภาษณ์ ผอ. เฉลิมยศ พุทธา และคุณครูจ๋า คุณครูเป้ เกี่ยวกับกิจกรรมทา...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การสนับสุนนจากมูลนิธิเอสซีจีโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศเพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสาตร์ที่สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการ...

Read More