ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต้อนรับกองถ่ายสารคดีจาก Thai PBS

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ต้อนรับกองถ่ายสารคดีจาก Thai PBS ที่มาถ่ายทำ ในหัวข้อ เด็กสองภาษา โดยการสัมภาษณ์ ผอ. เฉลิมยศ พุทธา และคุณครูจ๋า คุณครูเป้ เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา และเด็กๆ จากชุมนุม ผลิตสื่อดิจิทัล youtuber ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ที่ทาง Thai PBS นำมาถ่ายทำ ทำให้เด็กได้รับโอกาส คำแนะนำ และประสบการณ์ ตามความสนใจของเด็กๆ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การสนับสุนนจากมูลนิธิเอสซีจีโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศเพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสาตร์ที่สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทยโดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เชิญชวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการโดยส่งรายงานประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A 4 กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ขอประชาัสมพันธ์ดังกล่าว หากครูท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง เบอร์โทร 081-8897971 ...

Read More