วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การสนับสุนนจากมูลนิธิเอสซีจีโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศเพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสาตร์ที่สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทยโดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เชิญชวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการโดยส่งรายงานประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A 4 กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ขอประชาัสมพันธ์ดังกล่าว หากครูท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง เบอร์โทร 081-8897971

ใส่ความเห็น