จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 4

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 4" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย ประสบการณ์เกี่ยวกั...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอชเิญเข้าอบรมหลักสูตรอบรมรูปแบบ On Website ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมรูปแบบ On Website หากท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมหลีกสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 091-8641297 หรือตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ สพป....

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน สังกัด สพป.นม.3 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน สังกัด สพป.นม.3 ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา

วันที่ 11`กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำของสถานศึกษา และการเขียนโครงการ สํา...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ราคากลางครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับ...

Read More