ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมอังกฤษออนไลน์

เข้าร่วมอบรมอังกฤษออนไลน์หากท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดโครงการดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดั...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู สู่ครูมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยนางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดอ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยสำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอ...

Read More