วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 8
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนดการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ลูกศิษย์ ในการนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานดังกล่าวฯและสามารถติดต่อข่าวความเคลื่อนไหวของการคัดเลือกฯทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา http;//www.npeo.go.th เว็บเพจคุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา http;//www.facebook.com/kspkorat/