วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564

ด้วยสพฐ.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข โครงการ”ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่11) ปีการศึกษา 2564 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สพฐ.จึงขอประกาศผล “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564