วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>หลักสูตรอบรม “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรม “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยศูนย์เผยแพร่ และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบนมในหัวข้อ"กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีความผิดทางวินัย สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ QR cord และหมายเลขโทรสัพท์ ที่แนบมาพร้อมนี้